Følg

Hvordan monterer jeg opgraderingsdele på Sniper?

Der findes ekstremt mange opgraderingsdele til Sniper. Helt generelt skal opgraderingsdelene monteres på samme måde som de originale dele.

Nedenfor finder du vejledninger til et par af de mest solgte opgraderingsdele.

STYRETØJ
I dette afsnit vil følgende dele blive monteret:

Steering Tie-Rod set (Alu) – 2080
Steering Rack (Alu) – 2079
Ball Ends (Alu) – 2081

Steering Tie-Rod set (Alu) – 2080
De eksisterende Tie-Rods afmonteres ved at fjerne de 2 skruer i enderne.

Herefter samles de nye Alu Tie-Rods, bemærk at gevindet er modsatrettet på den ene side.

Afstanden mellem de to plastik ender, skal være 10,20mm.

Ved at vende den yderste ball stud som illustreret, optimeres bilens styring, da ”bump steer” elimineres.

Ball Ends (Alu) – 2081
Efter at have afmonteret Tie-Rod’ene kan Knuckle Armen fjernes med at løsne skruen i top og bund.

Herefter kan Knuckle Armen fjernes sammen med aksel og Diff Outdrive.

For at fjerne de eksisterende Ball Ends kan man med fordel bruge Umbraco nøglen til at vride dem ud.

De nye Alu Ball Ends kan nu presses ned i bærearmene.

Steering Rack (Alu) – 2079
Efter at have afmonteret Tie-Rods, skal toppladen fjernes, den er monteret med 8 skruer.

Derefter kan det originale styretøj let afmonteres, ved at løfte det af.

Det nye Alu Steering Rack samles nu som vist på billedet, husk at montere de små bøsninger i hver ende af midterprofilen.

Hele styretøjet kan nu samles igen

TRANSMISSION
I dette afsnit vil følgende dele blive monteret:

Diff Outdrives (Steel) – 2087
Solid Axle (Alu) – 2089
Center Outdrives (Steel) – 2092
Center Drive Mainshaft (Alu) – 2083

Diff Outdrives (Steel) – 2087
For at montere Diff Outdrives (Steel) kan man følge to fremgangsmåder, ”Den Hurtige” og ”Den Grundige”.
”Den hurtige” kan benyttes hvis man kun skal skifte Diff Outdrives.
”Den Grundige” benyttes hvis man samtidig skal skifte Center Outdrive, Center Drive Main Shaft, montere Solid Axle eller lign.

”Den Hurtige”
Indledningsvist afmonteres toppladen, som er monteret med 8 skruer, samt Gear Cover

Derefter fjernes Pivot Block’en

Den øverste bærearm kan nu trækkes ud af Gear Box’en. Ved at løfte bærearmen ud over hjulet kan akslen trækkes ud af det originale Diff Outdrive.
Herefter kan det originale Diff Outdrive let trækkes ud af Gear Box’en, læg mærke til vinklen på udfræsningen i akslen da det nye Stål Outdrive skal indsættes i samme vinkel, for at få fat i differentialet.

”Den Grundige”
Trin 1
Indledningsvist afmonteres toppladen, som er monteret med 8 skruer, samt Gear Cover

Derefter skal hele bagvognen afmonteres, man kan med fordel undlade at skille ophænget ad, så det hele kan fjernes fra chassis’et på en gang.
Gear Boxen er monteret med 5 skruer. 2 skruer igennem chassis’et

Samt 3 skruer igennem Diffuseren

Trin 2
Når disse er fjernet kan hele bagvognen løftes af chassis’et

Gear Box’en kan nu åbnes ved at fjerne de 2 nederste af de 3 skruer der sidder i dæmpertårnet, samtidig skal dæmperne løsnes fra de nederste bærearme.

Trin 3
Differentialet kan nu tages ud, og Diff Outdrives’ne kan let skiftes.

Derefter monteres differentialet igen i Gear Boxen.

Gear Boxen kan nu samles igen, ved at skrue de 2 skruer i dæmpertårnet igen, samt fæstne dæmperne til den nederste bærearm.
Samme procedurer gentages på forvognen for at skifte de forreste Diff Outdrives.

Den eneste forskel er at Tie-Rods’ne med fordel kan skrues ud af Knuckle Armen.

Solid Axle (Alu) – 2089
For at montere Solid Axle (låst differentiale), følges Trin 1-2 I “Den Grundige” fremgangsmåde ovenfor.
Derefter kan differentialet tages ud, og diff outdrives kan fjernes

Differentialet åbnes ved at fjerne de 3 små skruer.
Tandhjulene (indmaden) i differentialet kan nu fjernes, og erstattes af Solid Axle

Herefter kan differentialet samles igen.

Center Outdrives (Steel) – 2092
For at montere Center Outdrives (Steel), følges Trin 1-2 I “Den Grundige” fremgangsmåde ovenfor.
Derefter kan det originale Center Outdrive trækkes ud af Gear Box’en, bemærk at det lille planettandhjul kan binde lidt.

Spurgearet monteres på det nye stål Center Outdrive på samme måde, som på det originale, altså med en split igennem akslen.
Herefter gentages samme proces med forvognen.

TIP: Stål Outdrives vil medfører lidt mere støj fra kardanakslen, derfor kan man med fordel montere en lille skumklods (eller lignende elastisk materiale) i det ene Outdrive, så kardanakslen ikke kan rasle frem og tilbage

Center Drive Main Shaft (Alu) – 2083
For at montere Center Drive Main Shaft (kardanaksel) (Alu), følges trin 1 I “Den Grundige” fremgangsmåde ovenfor.
Derefter kan kardanakslen skiftes uden yderligere indgreb.

RACING PREP
I dette afsnit vil følgende dele blive monteret:

Upper Deck (carbon) – 2090
Racing Shock Tower Set (carbon) – 2091
Ball Studs (alu) – 2082
Racing Shocks (alu) – 2088

Upper Deck (carbon) – 2090
Først afmonteres den originale topplade, derefter løftes steering rack’et af, så de to sorte rør er blotlagt

Disse skal nu skrues af, hvilket som regel kan klares med fingrene, i enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at benytte en tang.
Når disse er afmonteret kan de tynde blå alu rør skrues fast på de eksisterende pinol skruer

Herefter monteres steering rack’et igen

Efterfulgt af de tykke blå alu rør

Den nye carbon topplade kan nu monteres

Racing Shock Tower Set (carbon) – 2091
Ball Studs (alu) – 2082
I dette afsnit vil både Racing Shock Tower Set (carbon) og Ball Studs (alu) blive monteret.
Først afmonteres det bagerste dæmpertårn ved at skrue de 3 skruer i midten ud. Samtidig afmonteres dæmperne fra den nederste bærearm, dette kan gøre ved enten at klikke dæmperen ud af ball stud’en (kugleskruen), eller ved at skrue ball stud’en helt af som illustreret, hvilket er påkrævet for at montere de nye alu ball studs.

Herefter kan det nye carbon dæmpertårn monteres med de samme 3 skruer som blev beskrevet tidligere.
Body postene monteres med skruerne fra de originale body posts.

De originale ball studs (eller de nye blå alu Ball Studs) kan nu monteres med de medfølgende alu spacere og skruer. Den lille spacer kan med fordel benyttes på den anden side af dæmpertårnet, så den sidder mellem skruehovedet og dæmpertårnet.

Derefter kan dæmperne monteres igen.
Samme fremgangsmåde gentages nu foran.

Den eneste forskel er at der ikke skal monteres body posts på det nye forreste dæmpertårn.
For at montere nye body posts skal den nye carbon Front Bumper Plate først monteres, hvilket bliver gjort med de to skruer der ellers holder den originale plastik bumper plate. Herefter kan de nye body posts monteres med skruerne fra de originale forreste body posts. Dette gøres fra bunden af bilen, op igennem front bumperen.

Racing Shock (alu) – 2088
I dette afsnit vil samlingen af Racing Shock (alu) blive beskrevet.
Overordnet set skal dæmperne samles i den illustrerede rækkefølge:

Først monteres det hvide stempel på akslen, dette gøres med to e-clips (hestesko)

Derefter monteres det store sorte O-ring i den blå alu krans

Denne kan nu skrues på selve ”dæmperkroppen”, den vil blive finindstillet når dæmperen er monteret på bilen.
Den lille O-ring skal nu indsættes i bunden af ”dæmperkroppen”, her kan det være en fordel at smøre den med lidt dæmperolie, så den lukker tæt om akslen.

Herefter monteres den hvide plastikpakning oven på O-ringen.

Og den blå alu kapsel skrues fast

Akslen med det hvide stempel, som blev samlet i starten, skal nu indsættes i dæmperen

Derefter skal plastik øjet skrues fast på akslen, det kan være en fordel at bruge en tang og noget blødt til at klemme om, da tangens næb helst ikke skal lave mærker i akslen.

Nu er det blevet tid til at fylde olie i dæmperne, til dette er det en stor hjælp hvis man har en stander at sætte dem i, det kan f.eks. være en æske med 4 huller i.
Inden olien hældes i trækkes stemplet i bund, når olien derefter er hældt i skal luften ”masseres” ud af olien ved at langsomt at skubbe stemplet op og ned indtil der ikke længere opstår store luftbobler.
Der vil dog stadig være en masse små luftbobler, dæmperen skal derfor have lov til at stå og trække indtil disse små luftbobler er forsvundet og olien er helt klar.

Når luftboblerne er forsvundet skal toppen sættes på dæmperen, den består af 4 dele: En alu ring, et plastik øje, en lille rund skumklods, og en gummimembran. Disse monteres i den illustrerede rækkefølge med membranen nederst (der skal helst sive en lille smule olie ud når du montere toppen, ellers har du ikke fyldt nok olie i dæmperen). Oven på membranen sættes skumklodsen og derefter plastik øjet som holder skumklodsen på plads, det hele spændes sammen med den blå alu ring.

Til slut kan dæmperne monteres på bilen

Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 3 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.
Drevet af Zendesk